Vad säger Bibeln om…?

https://www.facebook.com/josefemanuelbarkenbom/videos/196300704305288/