Vad är kärlek? Och hur visar Gud kärlek och hur vill han att vi visar kärlek?