Ny predikan om KÄNSLOR! – Följer du dina känslor eller följer dina känslor dig?