BRA PRESS! – Det som inte känns bra, kanske är bra!

* Martin Luther King bidrog till The civil right act i USA. INTE avskaffadet av slaveriet.
(1964 förbjuds JIM CRAW LAWS genom The civil right act. MLK hade sitt berömda tal 1963 i Washington DC)