LOVE YOUTH!

Help young people discover and develop their gifts and talents
This right here is a dream thats been on my heart for a long time. To create a place where young people feel welcomed and believed in. a place where they can be and hopefully see that they are here for a purpose and that they have gifts and talents. The dream is to also give them opportunity to try and develop those gifts and talents thru courses and thru helping others. Others in Stockholm and others all over the world. Here is a trailer for THE HOUSE STHLM. Our youth center in Stockholm, Sweden.

Hjälp ungdomar att upptäcka och utveckla deras gåvor och talanger.
Det du ser här är en dröm som har varit på mitt hjärta under en lång tid. Att skapa en plats för ungdomar där de känner sid välkomna och trodda på. En plats där de kan vara och förhoppningsvis upptäcka att de har ett syfte och att de har gåvor och talanger. Min dröm har också varit att skapa möjligheter för ungdomar att testa och utveckla de intressen och talanger genom kurser och genom att hjälpa andra. Hjälpa andra i Stockholm och runt om i världen. Här är en trailer för THE HOUSE STHLM. Ungdomens hus Stockholm.