Bra press! – Predikan om att allt som känns fel, kanske inte är fel

* Martin Luther King bidrog till avskaffadet av segregationen i USA. INTE slaveriet. (1964 förbjuds JIM CRAW LAWS genom The civil right act. MLK hade sitt berömda tal 1963 i Washington DC)